Fakta, Perspektiver

Motorvejene og klimakrisen

8 feb , 2020  

Foto: News Øresund – Johan Wessman© News Øresund(CC BY 3.0)

Politiken har i dag en interessant artikel af Magnus Bredsdorff (der er avisens klimaredaktør) om en kommende transportaftale. Bredsdorff forudsiger, at spørgsmålet om flere motorveje bliver centralt i klimadebatten. Det vil i så fald også være på høje tid, at persontransportens rolle i klimakrisen bliver gjort til genstand for politisk debat. I de seneste ti år er der, som artiklen nævner, kommet 400.000 ekstra personbiler til i Danmark, og udslippet af drivhusgasser fra dem er steget 5 år i træk. I 2030 vil 92 procent af energien til transporten komme fra olie.

Som NOAH påpegede helt tilbage i 2014:

Danmark har et vejsystem, som er i absolut verdensklasse. Det betyder bl.a., at det stort set altid er langt hurtigere at benytte bil end kollektive transportmidler. Der er derfor behov for at gøre den kollektive trafik bedre – ikke at gøre det endnu mere attraktivt at bruge bil.

By


Skriv et svar