Hvad vil vi?

Fremtidens Aalborg arbejder for en bedre løsning for byen og fjorden end den motorvejslinjeføring, der den 25. juni 2014 blev vedtaget af Folketingets transportudvalg.

Det vil få store konsekvenser, hvis man bygger en motorvej gennem alle de bynære grønne områder i Skalborg, Hasseris, Egholm og Lindholm. Vigtigst er miljøet, men også trafikalt set er projektet kritisabelt. Desuden har demokratiet ikke haft det godt i denne sag.

Tiden op til beslutningen i Folketingets transportudvalg har vist, at planerne om motorvejen over Egholm er i skarp modstrid med, hvad befolkningen – især de unge – ønsker. Det er et vigtigt element i fremtidens Aalborg, der er på spil.

Fremtidens Aalborg har som et vigtigt formål at samle alle med interesse i denne vigtige sag.