Derfor NEJ

Der er mange gode grunde til at være meget bekymret over planerne om Egholm-motorvejen. I meget korte træk:

  1. Natur og miljø: Motorvejen kommer til at blive en belastning af miljøet med støjgener og risiko for forurening af drikkevandet. Linjeføringen skærer sig vej gennem bynære, rekreative områder, der har stor betydning for byens befolkning. Desuden bliver en række sjældne dyrearter truet. Øen Egholm skønnes at være værdig til fredning.  Det, der forsvinder, kommer aldrig tilbage. Læs mere på siden om natur og miljø.
  2. Demokrati: Den demokratiske proces op til beslutningen har været mangelfuld og præget af uigennemsigtighed og manipulation. Læs mere på siden om demokrati.
  3. Trafik: Egholm-motorvejen skal sikre forbindelsen til Vendsyssel, men den ligger uhensigtsmæssigt og vil kun aflaste i en begrænset årrække. Andre af de fordele, der påstås at være ved Egholm-forbindelsen, holder ikke ved nærmere eftersyn. Læs mere på siden om trafik.
  4. Økonomi: Egholm-motorvejen siges at give den bedste samfundsmæssige forrentning af to mulige, men der er flere fejl i Vejdirektoratets regnestykke. Vejen har ikke den værdi, man påstår. Egholm-motorvejen er faktisk en dyr løsning – ikke kun anlægsarbejdet, men også udgifterne i forbindelse med ekspropriering  og naboretten spiller ind. Læs mere på siden om økonomi.