Trafik

En af begrundelserne for Egholm-motorvejen er at en sådan motorvej kan aflaste de eksisterende veje, og her især E45, den såkaldte Nordjyske Motorvej, der går fra Bouet sydpå.

Men en Egholm-motorvej ligger alt for langt væk fra det sted, hvor hovedparten af trafikken ønsker at passere Limfjorden. Vejdirektoratets egne prognoser siger det faktisk: Hvis Egholm-linjen bygges, vil kun 21.500 passere her, mens 66.100 fortsat vil benytte Limfjordstunnelen i år 2020. Allerede i år 2030 vil der igen være næsten 70.000 biler i Limfjordstunnelen – omtrent det samme som i dag. I 2030 vil der næppe være råd til at løse det nye trafikproblem så få år efter at der blev brugt 7 milliarder på en Egholm-motorvej.

Hovedparten af motorvejstrafikken fra Vendsyssel kommer fra området ved Frederikshavn via E45. Denne trafik kan ikke henvises til Egholm-motorvejen den dag, der opstår problemer med kapaciteten i Limfjordstunnelen, for i nord er Egholm-motorvejen jo ikke forbundet til E45. Skal man på tværs over til Egholm-motorvejen, må man benytte Høvejen – men den er slet ikke er dimensioneret til store trafikmængder.

Nyere trafikforskning fra USA og Canada viser da også at flere veje giver mere trafik.  I 2009 analyserede Matthew Turner fra University of Toronto og Gilles Duranton fra University of Pennsylvania hvordan trafikudviklingen havde været i USA mellem 1980 og 2000. Turner og Duranton formulerer i deres rapport den opdagelse, de kalder Trafikproppernes hovedsætning:  Antallet af kørte kilometer vokser proportionalt med øget tilgængelighed af veje!

Denne lovmæssighed er ikke overraskende, hvis man tænker nærmere over det: den er reelt endnu en konsekvens af sammenhængen mellem udbud og efterspørgsel. Der bliver ikke solgt færre varer, fordi der bliver sat flere varer til salg – tværtimod.