Nyheder

Fremtidens Aalborg
– et nyt fællesinitiativ

4 jul , 2014  

Foreninger og grupper, der arbejder mod Egholm-motorvejen er nu gået sammen om initiativet Fremtidens Aalborg, der skal arbejde for en bedre løsning for byen og fjorden end den motorvejslinjeføring, der den 25. juni blev vedtaget af Folketingets transportudvalg.

Det vil få store konsekvenser, hvis man bygger en motorvej gennem alle de bynære grønne områder i Skalborg, Hasseris, Egholm og Lindholm. Vigtigst er miljøet, men også trafikalt set er projektet kritisabelt. Desuden har demokratiet ikke haft det godt i denne sag.

Tiden op til beslutningen i Folketingets transportudvalg har vist, at planerne om motorvejen over Egholm er i skarp modstrid med, hvad befolkningen – især de unge – ønsker. Det er et vigtigt element i fremtidens Aalborg, der er på spil.

I den kommende tid vil Fremtidens Aalborg lancere en række initiativer, bl.a. et stort borgermøde til september for alle med interesse i sagen. I kan allerede nu finde os på Facebook og på Twitter.

By


Skriv et svar