Aktion!, Nyheder

Det skal stoppes nu!

11 okt , 2021  

Fra uddrag af regeringens lovprogram for folketingsåret
2021/22

Hver gang nogen har spurgt os, der er modstandere af en Egholm-motorvej, om ikke det var sikkert, at motorvejen kom, har vi svaret det samme: Ikke før der er vedtaget om lov om anlæg af en sådan motorvej.

I transportministerens uddrag af regeringens lovprogram for folketingsåret 2021-2022 er der et forslag til en anlægslov.

Nu er truslen blevet meget konkret

Det er som om regeringen har glemt, hvad der skete for kun to måneder siden. Den 6. klimarapport fra FN’s klimapanel, IPCC, der udkom i august 2021, konkluderede, at det er uomtvisteligt, at menneskets påvirkning har opvarmet atmosfæren, havet og landjorden. Den globale opvarmning vil overstige både tærsklen på 1,5°C og 2°C i løbet af indeværende århundrede hvis ikke der de kommende årtier bliver foretaget store reduktioner i udledningen af CO2 og andre drivhusgasser.

Alligevel drømmer regeringen videre på sine perspektivløse og i sidste ende skadelige motorvejsdrømme. De tre minutters køretid, en gennemsnitsbilist kan spare, står over for et orgie i CO2-udledning, støj og ødelæggelse af truede dyrearters levesteder. 

Vi er nødt til at stoppe det her sammen. Ellers er det måske snart for sent.

By


Skriv et svar