Perspektiver

Overflodssamfundet er på vej

19 jul , 2021  

Oversigt over oversvømmelser i Europa i perioden 1989 til 2009. Her gengivet fra Santato, S., Bender, S. & Schaller, M. (2013): The European Floods Directive and Opportunities offered by Land Use Planning CSC Report 12, Climate Service Center, Germany

Når vi drømmer motorvejsdrømme og får visioner om vækst, glemmer vi at vore udledninger af drivhusgasser ganske vist er med til at skabe et overflodssamfund, men desværre i en ny betydning af ordet. De oversvømmelser, der hærger ikke mindst Tyskland lige nu, kan fremstå som isolerede hændelser. Men det er ikke tilfældet.

Det tyske agentur Climate Service Center Germany, der beskæftiger sig med klimaforandringerne, udsendte i 2013 en rapport, hvori der stod (her i min oversættelse)

I det sidste årti har Europa oplevet en række usædvanligt langvarige nedbørshændelser, der har medført alvorlige oversvømmelser (fig. 1), f.eks. i Holland, Belgien, Frankrig og Tyskland i 1993 og 1995, Tjekkiet, Polen og Tyskland i 1997, i det nordlige Italien (i 1994 og 2000), i Storbritannien (f.eks. i 1998, 2000 og 2007), Tisza (i 2000 og 2001), i Elbe og Donau i 2002 og i 2005 i Rumænien og den nordlige alpine region (Østrig og Schweiz), i Irland (2009), Frankrig, Italien og Polen (2010) og i Tyskland og Italien ( 2011).

Fra Santato, S., Bender, S. & Schaller, M. (2013): The European Floods Directive and Opportunities offered by Land Use Planning CSC Report 12, Climate Service Center, Germany (min oversættelse)

Siden rapporten kom i 2013, har der været endnu flere alvorlige oversvømmelser i Europa. Allerede i 2013 var der voldsomme oversvømmelser i Tyskland i områderne omkring Donau og Elben.

By


Skriv et svar