Fakta, Perspektiver

Det ser ikke så slemt ud i forbifarten…

24 maj , 2021  

Fra DESIGNMANUAL: Vind- & Støjskærm over Vejle fjord D. 28. Juni 2012 – Rev. 02 (http://leverandorportal.vejdirektoratet.dk/Udbuds%20specifikke%20dokumenter/Retblad%20nr.%201%20-%20designmanual_6063.321.pdf)

Når jeg en sjælden gang kommer langt nok hjemmefra med tog, lægger jeg altid mærke til Vejlefjordbroen, når toget nærmer sig Vejle. Den umiddelbare, naive tanke er at det ikke ser så slemt ud med denne motorvejsbro og at man som borger i Vejle og omegn nok har vænnet sig til broen.

Men ét er synet af broen fra 1980, et andet er de støjgener fra motorvejen, der har været i de sidste 41 år. I 2006 skrev Bent Nordheim fra Vejle følgende i et brev til Vejdirektoratet:

Med en direkte afstand til selve motorvejen på mindre end 150 m, må det konstateres at den værste, mest generende støj ikke kommer fra den nærmeste trafik, idet denne går nede og godt skjult af rimelig tæt bevoksning.
Den værste støj kommer fra nord / nordvest, altså fra den del af motorvejen som skråner ned mod broniveauet. Det vil sige den strækning der nordfra ligger ca. 500 m før afkørsel 60. På én eller anden måde fremkommer der en slags støjtunnel på langs af motorvejen inden for / parallelt med bevoksningen.

Støjbilledet er dog meget forskelligt fra vej til vej, ja selv på vores lille vej med 12 numre, er der forskelle. Sydsiden af vejen kan høre støjen fra broen. Nordsiden kan ikke. I hvert fald sjældent.
På dage med høj luftfugtighed, tæt skydække og vind fra N eller NV kan stort set hver enkelt lastbil høres. Og der kommer mange. Ca. 10.000 om dagen. Normal samtale i haven er ikke mulig, ligesom ophold på motorvejssiden af huset helt klart må rette sig efter vinden. Ikke efter støjen; den er der jo hele tiden.

Fra Bent Nordheims brev til Vejdirektoratet (https://www.ft.dk/samling/20051/almdel/tru/bilag/536/303167.pdf)

I 2012 blev vind- og støjskærme sat i udbud, og i 2013 blev skærmene monteret.

Men i 2018 skrev en anden borger med det meget passende navn Steen Vejlø i Vejle Amts Folkeblad at

Vi bor i et pragtfuldt område, men jeg kender en familie, som er fraflyttet Bredballe udelukkende på grund af støjen fra broen og yderligere én, som er på vej til det samme.

Støjen er virkelig en pestilens!

Jeg ved godt, at vi ikke kan undvære broen, men kan man dog ikke arbejde for at finde nogle måder at begrænse støjen på?

Støj fra Vejlefjordbroen får folk til at flytte fra Bredballe (https://vafo.dk/artikel/støj-fra-vejlefjordbroen-får-folk-til-at-flytte-fra-bredballe)

Så problemet er ikke forsvundet. Min fornemmelse er, at støjproblemerne ved en Egholm-motorvej vil være præcis lige så kroniske.

By


Skriv et svar