Fakta

Asbestdeponierne vest for Aalborg

9 apr , 2021  

Aalborg er bygget på et fundament af asbest, og kystlinjen vest for Aalborg syd for Egholm er ændret ved brug af asbest og andet affald.

Fra 1976 og frem gav Aalborg kommune tilladelse til, at der blev deponeret affald fra Dansk Eternitfabrik vest for den tidligere cementfabrik Norden, nord-nordvest for vejsvinget Mølholmsvej-Lindskovvej. 35 procent af affaldet var asbest, og der er ganske meget af det – hvert døgn blev der i en periode deponeret 20 vognlæs pr. døgn. Som man kan se af materialet, som jeg har fået aktindsigt i, er der ingen bundmembran for deponiet – og som man også vil kunne se, ligger materialet ikke langt fra overfladen.

Det særligt interessante er, at dette område, hvor der altså ligger ganske meget asbest begravet, er ubehageligt tæt på den påtænkte linjeføring for Egholmmotorvejen og på de stikveje, der skal laves i forbindelse med anlægsarbejdet.

By


Skriv et svar