Fakta

VVM igen

13 mar , 2021  

Så er der en ny VVM-undersøgelse fra Vejdirektoratet af konsekvenserne for miljøet ved en motorvej over Egholm.

I en tid, hvor de menneskeskabte klimaforandringer burde være synlige for enhver, er det bemærkelsesværdigt, hvor lidt der egentlig står om dem i VVM-rapporten. Jeg havde vel forventet mig noget mere. Det tætteste, man i resumeet kommer på dette, er 

Den øgede udledning (0,14%) af CO2 ved brug af motorvejen medfører en meget begrænset påvirkning af den globale drivhuseffekt. Det forventes endvidere at udledningen af CO2 vil blive reduceret væsentligt de kommende årtier, da en stor del af bilparken vil blive udskiftet til elbiler og opladningshybrider, og at udledningen fra benzin- og dieselbiler reduceres på grund af nye krav til motorer.

Vejdirektoratet. 3. Limfjordsforbindelse – Opdatering af VVM-undersøgelsen for Egholmlinjen. Resumé af VVM-undersøgelsen

Det er interessant, primært fordi det sædvanlige argument om at “det betyder ikke noget i det store billede” afspilles igen. CO2-udledningen fra person- og lastbiler udgør nemlig over en tredjedel af Danmarks samlede CO2-udledning. Så måske har Egholm-motorvejen ikke nogen særlig betydning? Her ser antagelsen ud til at være, at der ikke sker nogen større øgning i biltrafikken – det, der ellers er typisk for nye veje, der hævdes “bare” at skulle aflaste vejnettet.

Og det sidste postulat om el-biler kan aldrig blive et argument for at anlægge en motorvej.

By


Skriv et svar