Fakta

Tidsbesparelse?

24 aug , 2017  

Tegning: Wulff og Morgenthaler

Et af de helt store argumenter for flere og bredere motorveje er, at det vil gøre det muligt for trafikanterne at komme hurtigere frem og skabe et bedre og mere effektivt samfund. Det hævdes at de 110.000 trafikanter som krydser Limfjorden samlet ville kunne spare 1.730.000 timer på årsbasis,  eller 4.739 timer hver eneste dag, hvis Egholmsmotorvejen blev bygget. Det lyder da også imponerende! Men  4739 timer pr. dag er 17.060.400 sekunder, og det er 155 sekunder pr. trafikant, dvs. i gennemsnit 2 minutter og 35 sekunder pr. trafikant. (Det er lidt kortere end den optimale længde af en popsang, der skal være et hit.)

I dag kan man i Frederiksborg Amts Avis læse om Vejdirektoratets måling af konsekvenserne af tre års vejarbejde med udvidelse af Helsingørmotorvejen fra fire til seks spor i begge retninger over en strækning på fire kilometer. Udvidelsen har kostet omkring 1 mia. kroner.

Og trafikanterne sparer tid. I 2012 tog det cirka 26 minutter at køre den 19 km lange strækning fra Nivå til Lyngby C mellem kl. 7.30 og 8.00, hvor belastningen er højest. I 2016 var rejsetiden faldet til cirka 25 minutter. I gennemsnit sparer hver trafikant således ét minut på grund af denne udvidelse af motorvejen.

 – I princippet har man fjernet én flaskehals mellem Hørsholm S og Gl. Holte, som så har flyttet køen udad op til den næste flaskehals mellem Hørsholm C og Hørsholm S samt ved Lyngby C, forklarer Andreas Egense, afdelingsleder i Vejdirektoratet.

By


Skriv et svar