Fakta, Perspektiver

Motorveje uden fremtid

26 apr , 2017  

Motorvejen gennem New Orleans

Hvert andet laver den amerikanske tænketank Congress for New Urban Design Freeways without Futures, en liste over de 10 motorveje i Nordamerika, som man med fordel kunne fjerne og erstatte med andre veje som f.eks boulevarder, der kan tage imod samme mængde trafik, men uden at skære bydele midt over. I USA blev der bygget mange motorveje i 1950’erne og 1960’erne, men de er nu i en dårlig stand, der vil kræve store udgifter at udbedre.

En af de 10 motorveje på listen er motorvejen gennem New Orleans; tanken var at motorvejen skulle forbinde borgerne, men det, der er sket, er at vejen har delt nogle områder i to. Billedet ovenfor viser hvad der er sket ved Claiborne.

En af farerne ved at sende en motorvej gennem Aalborg er netop, at den kan skære byområder midt over og gøre det sværere at lade byen udvikle sig ordentligt. Og mon Egholmmotorvejen fortsat vil være så attraktiv som tilhængerne tror, 50 år senere, hvis den skulle blive til virkelighed en dag?

By


Skriv et svar