Fakta, Perspektiver

Vækst, motorveje – og benægtelse

2 apr , 2016  

kort2

Det er ofte blevet hævdet, at motorveje vil skabe vækst i yderområder, og dette er hyppigt blevet brugt som begrundelse for Egholmmotorvejen. Men er der overhovedet belæg for det?

Tænketanken Kraka har den 20. marts i år udsendt en rapport om dette. Nicolai Kaarsen og Christoffer Jessen Weissert  har lavet statistiske analyser af hvordan motorveje har påvirket befolkningstallet i danske kommuner.  Deres konklusion er denne:

Analysen peger på, at motorveje ikke kan afhjælpe affolkningen af yderområderne. Der er derfor ikke belæg for at tillægge en værdi af effekten på lokal beskæftigelse, hverken kvantitativt i den samfundsøkonomiske opgørelse af værdien af infrastrukturinvesteringer, eller kvalitativ i den politiske diskussion. 

Figuren ovenfor er fra Krakas rapport. Den viser tilvæksten i danske kommuner fra 1950 til 2000 (dette er kommunerne før seneste kommunesammenlægning), og motorvejsnettets udvikling er indtegnet. Af denne figur alene er det tydeligt, hvad der er sket.

Hvad synes regeringspartiet om dette?

I Jyllands-Posten udtaler erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen:

For mig lyder det som noget værre københavneri. Det er da sund fornuft, at der er nogle gode trafikvilkår for både befolkning og virksomheder, hvis man skal bevare en nogenlunde befolkningsudvikling i vores yderområder. Jeg føler mig overbevist om, at motorvejene både i Nordjylland og til Esbjerg har haft en gunstig indvirkning på befolkningsudviklingen.

Kristian Pihl-Lorentzen har samme holdning til analysen:

Det er utroligt, at dygtige forskere kan sidde i deres virkelighedsfjerne og teoretiske verden og konkludere den slags vrøvl. Borgerne og erhvervslivet ude omkring i landet ved af erfaring, at motorveje binder landet sammen til gavn for pendlere og virksomhedernes godstransport.

Hvad skal man med forskning og dataanalyser, når man har politikere?

By


Skriv et svar