Fakta, I medierne

Beskyt naturen!

2 sep , 2015  

10294319_10204835515904012_8200616552406533631_n

Regeringen foreslår ny placering af omstridt motorvej…Det er regeringen, der i sit regeringsgrundlag har bebudet en undersøgelse af en hidtil ukendt linjeføring af motorvejen

Ja sådan kan man bl.a. læse i seneste udgave af Ingeniøren. Desværre er det ikke den mindst lige så omstridte motorvej, som udgør en evt. 3. Limfjordsforbindelse, der hentydes til, men linjeføringen af en motorvej i nærheden af Vejle. Men når man kan ændre på et i forvejen fastlagt projekt i den sydlige ende af landet, så kan fornuften vel også sejre i den nordlige ende af landet, ved at man vælger, at ændre det uintelligente og alt for dyre projekt, som flertallet af medlemmerne i Transportudvalget, har lagt sig fast på?

Noget af det, som Transportministeren bl.a. slår til lyd for er, at man ved at ændre linjeføringen kan skåne den naturskønne; Vejle Ådal. Som der bl.a. står i Ingeniøren:

Det er netop naturværdierne i Vejle Ådal, der har fået regeringen til at foreslå en ny linjeføring, oplyser transport- og bygningsministeriet til Ingeniøren. Det argument bakkes op af Per Homann Jespersen, der vurderer, at det er både langvarigt, ødelæggende og dyrt at bygge en motorvej igennem en ådal.
»Jeg startede som trafikforsker med at lave en undersøgelse af Aarhus-Herning-motorvejen. Den er ikke færdig i området omkring Silkeborg endnu. Det understreger, at det er dyrt og besværligt og gerne skal undgås at bygge en motorvej på sådan et sted,« påpeger han.

Linjeføringen af en vestlig 3. Limfjordsforbindelse går direkte i gennem den naturskønne Østre Ådal syd for Aalborg, hvor der i øvrigt også lever flere bilag 4-arter og gror beskyttede orkideer. Og for det ikke skal være løgn, går linjeføringen også gennem flere andre naturskønne områder i den sydlige og vestlige del af Aalborg, og den går direkte gennem indvindingsområder for Aalborg Kommunes drikkevand, samt i gennem flere områder hvor der lever internationalt beskyttede bilag 4 arter, som jo faktisk nyder meget streng beskyttelse i form af EU habitatdirektivet. Tværs over Limfjorden, og tværs over Egholm (hvor der også lever indtil flere bilag 4-arter), forløber linjeføringen gennem et af de på verdensplan vigtigste raste- og fourageringsområder for Lysbuget knortegås, der som bekendt er udnævnt til Danmarks ansvarsart nr. 1.

Det skal blive spændende at følge om man vil tage det samme hensyn til naturen både i syd og i nord, ellers forekommer der jo oprigtigt besværligt at finde en linje i regeringens politik.
Når man så samtidig tænker på, at en vestlig linjeføring er særdeles uønsket af langt den overvejende del af den Nordjyske befolkning, og som selv Vejdirektoratet indrømmer, kun aflaster den nuværende tunnel med 16 %, hvilket så betyder, at der under alle omstændigheder alligevel snart skal udvides i øst.. Så burde der jo være basis for, at Regeringen også her, vil overveje en anden linjeføring. Ikke mindst når der er mulighed for at lave en mere erhvervsvenlig, mere naturvenlig, meget billigere, og langt mere populær linjeføring andre steder.

By


Skriv et svar