Nyheder

Region i forfald?

23 aug , 2015  

25/8 2015 behandler Region Nordjylland den kommende vækst og udviklingsstrategi, REVUS. På dette link eller kortlink.dk/h7cy kan du se regionens forretningsudvalgs oplæg til politikerne.

Som det ses er der endnu en gang lagt op til, at en offentlig høring ender med, at politikerne er fløjtende ligeglade med de meninger, der er fremkommet fra borgerne.

Høringen om regionens strategi har resulteret i en hvidbog på 237 sider. Fra side 74 til 208 findes alene indlæg vedrørende 3. Limfjordsforbindelse, og samtlige personer, der har en holdning til denne sag, er stærkt modstandere af etablere den som motorvej via Egholm. Der gives en masse separate begrundelser.

En ordentlig høring bør – om ikke rette ind efter en helt klar tendens blandt borgerne – så i det mindste forholde sig til de ting, som folk skriver. Der er utallige begrundelser for, at regionen i planen bør undlade at specificere, at en 3. Limfjordsforbindelse skal gå via Egholm. Regionen bør give folk nogle svar på, hvorfor borgerne har uret i dette, og hvorfor regionspolitikerne alligevel ser denne linjeføring som noget, der skal med – såfremt dette fortsat er tilfældet.

I materialet til regionsmødet 25/8 er der lagt op til en blank afvisning af alle indvendinger uden andre begrundelser, end at det har været til debat tidligere, at beslutningen er taget, og at grundlaget er i orden. Men vi er jo en masse, der har fundet ud af, at grundlaget IKKE er i orden, hvilket vi forklarer meget konkret og beder regionen forholde sig til. En 3. Limfjordsforbindelse via Egholm er jo et offentligt projekt til mange milliarder, som er ved at køre helt af sporet. Ikke blot natur- og miljømæssigt men også trafikalt og økonomisk. Og i forhold til befolkningens – især de unges – opbakning.

Jeg har personlig indsendt et høringssvar med meget konkrete spørgsmål om bl.a. trafikafvikling (især spørgsmål 12+13). Og hvad er regionens reaktion: Forretningsudvalget har simpelthen fjernet disse spørgsmål fra den hvidbog, der præsenteres for politikerne! Hvad er det for noget?

Vi er mange, der i vores naivitet om, hvad en offentlig høring er, har brugt tid på at indsende nogle kvalificerede høringssvar. Hvis ikke regionen reagerer og svarer på dem, hvilket meget tyder på bliver resultatet af høringen, har det jo været fuldstændig til grin. Er vi kommet til et punkt i demokratiet, hvor argumenter er uden betydning?

Jeg anser mig selv for iværksætter, og synes det er vigtigt, at mit næste forsøg på start af virksomhed sker et sted, hvor magtens cirkler ikke er inficeret af uigennemskuelige mekanismer og politikernes tavshed. Desværre opfatter jeg snart Region Nordjylland som et område i demokratisk forfald. Og som bekendt foretrækker virksomheder at etablere sig i demokratier præget af åbenhed – og fornuft.

med venlig hilsen

AW

By


Skriv et svar