Fakta

Under motorvejen lå der en flod

12 jul , 2014  

seoul-foer

Motorvejen i Seoul.

seoul-efter

Floden under motorvejen er genskabt.

En af de mest interessante historier om motorveje og grønne områder er fortællingen om Cheonggyecheon-motorvejen i Seoul i Sydkorea.  Cheonggyecheon var en flod, der adskilte to bydele i Seoul. Men Seoul voksede, floden blev mere og mere forurenet og blev dækket af beton og til sidst af en motorvej, hvor der hver passerede mere end 160.000 biler – dvs. ofte var der trafikpropper. Mange sagde at denne motorvej var af stor betydning for Seouls økonomi. Planerne om at fjerne motorvejen opstod i 1999; en af byens tre tunneller var nødt til at blive lukket, og da opdagede man at der faktisk skete en nedgang i biltrafikken gennem de tilbageværende tunneller.– og i 2002 blev det besluttet. Man  genskabte floden og lavede en ny park i forbindelse med den.  Samtidig gjorde man busforbindelserne i byen bedre, En del erhvervsfolk var imod projektet, men fjernelsen af motorvejen og genetableringen af floden reducerede biltrafikken og løste problemet med trafikpropper.  Siden floden blev genetableret, er flere dyre- og plantearter vendt tilbage til området, og floden påvirker samtidig det lokale klima: overfladetemperaturen ved floden er nu 3,6 grader lavere end blot 400 meter.

At man faktisk kan forbedre biltrafikken ved at fjerne veje lyder underligt, men nogle gange kan man ved at fjerne veje faktisk forhindre trafikpropper – det er dét, man i matematik kalder for Braess’ paradoks.

Også den politiske proces op til ændringerne er interessant.  Foranalysen blev foretaget af byplanlæggere ved Hongik University, og som led i analysen spurgte man tusinder af borgere hvad de prioriterede højest – for de allerfleste var det miljø og vand, der var den højeste prioritet. Som led i foranalysen blev der udarbejdet forskellige alternativer. Ved lokalvalget skulle vælgerne tage stilling til om motorvejen skulle fjernes, og borgmesteren blev valgt blandt andet på baggrund af dette projekt.

Var det ikke noget at sende nordjyske lokalpolitikere på en studietur til Seoul?

By


Skriv et svar